Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên trở thành đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Mới đây, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã thông qua đề án về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài của Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên theo Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 7/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.