Thư viện

BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-BGDĐT ngày 27/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Khoa học tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông cụ thể như sau:
1. Đối tượng bồi dưỡng
Viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Trường tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng 240 tiết.
3. Kinh phí đào tạo: liên hệ để biết thêm chi tiết
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học
5. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.
6. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Trường Đại học Khoa học, Đ/c: Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên.

ĐT: 02086.266.288