Ngoại ngữ

Đào tạo tiếng Anh ngắn hạn, tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ:

Tổ chức dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (tương đương A1-C2 theo CEFR).

Tổ chức dạy và cấp chứng chỉ tiếng Anh ngắn hạn trình độ A, B, C theo hệ thống chứng chỉ quốc gia.

Tổ chức dạy và luyện thi TOEIC theo chuẩn Quốc tế.

Tổ chức đào tạo tiếng Anh ngắn hạn cho sinh viên trong Trường và các đơn vị, cá nhân bên ngoài có nhu cầu.

Hợp tác với IIG (International Investment Group) trong việc cấp chứng chỉ TOEIC, Tin học MOS theo chuẩn Quốc tế.

Công tác hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên Nhà trường:

Tham mưu cho Ban Điều hành về việc đổi mới các chương trình giảng dạy tiếng Anh phù hợp với nhu cầu của xã hội cũng như định hướng phát triển của nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với các khoa trong việc mở các lớp tiếng Anh góp phần nâng trình độ ngoại ngữ sinh viên đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động của xã hội, tăng uy tín của Trường Đại học Khoa học.