Thiết bị trường học

BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CÔNG LẬP

Căn cứ thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-BGDĐT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Khoa học tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập;
Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập cụ thể như sau:
1. Đối tượng bồi dưỡng
Nhân viên thiết bị, thí nghiệm làm việc trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập, bao gồm: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng 240 tiết. Trong đó:
+ Lý thuyết và thực hành: 212 tiết.
+ Ôn tập và kiểm tra: 12 tiết.
+ Tìm hiểu thực tế (tham quan, khảo sát, nghe báo cáo ngoại khóa), viết thu hoạch: 16 tiết.
3. Kinh phí đào tạo: liên hệ để biết thêm chi tiết
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học

5. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.
6. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Trường Đại học Khoa học, Đ/c: Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên.

ĐT: 02086.266.288