Đăng ký dự thi

Chức năng đăng ký trực tuyến đang được xây dựng. Vui lòng quay lại sau.


Để đăng ký dự thi, thí sinh vui lòng tới trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Khoa học

Địa chỉ: P.402 Nhà điều hành, trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HOẶC

liên lạc qua số điện thoại: 02086.266.288