Lịch thi sắp diễn ra

08 10/2022
Thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt tháng 10 năm 2022
08:00:00 ngày 08.10.2022
Trường Đại học Khoa học
Hạn cuối đăng ký: 2022-09-27
Lệ phí thi đ Đăng ký ngay
08 10/2022
Thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường Đại học Khoa học đợt thi tháng 10 năm 2022
08:00:00 ngày 08.10.2022
Trường Đại học Khoa học
Hạn cuối đăng ký: 2022-09-21
Lệ phí thi đ Đăng ký ngay