Các Chứng chỉ/chứng nhận

Dưới đây là các chứng chỉ mà Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Khoa học được phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ:

1. NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH (QUỐC TẾ/NỘI ĐỊA)

1. Đối tượng dự thi: Hướng dẫn viên du lịch nội địa và du lịch quốc tế cần được cấp thẻ. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng có nguyện vọng trở thành Hướng dẫn viên du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Sinh viên các trường trung cấp có nguyện vọng trở thành Hướng dẫn viên du lịch nội địa. Các đối tượng khác có nhu cầu.
2. Điều kiện dự thi: Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo
quy định hiện hành.
3. Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.
4. Hình thức thi và địa điểm:
4.1. Hình thức thi:
- Phần thi lý thuyết: Bài thi trắc nghiệm 75 phút; Bài thi tự luận 75 phút.
- Phần thi thực hành: 20 phút (vấn đáp, thuyết trình theo hình ảnh thực hành tour).
4.2. Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học-ĐHTN, P. Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.
5. Lệ phí ôn và dự thi: Liên hệ để biết thêm chi tiết
6. Hồ sơ dự thi gồm:
+ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu: 01 bản;
+ Bản sao y bằng tốt nghiệp cao nhất: 01 bản;
+ Ảnh thẻ cá nhân (cỡ 3 x 4, có ghi họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh): 02 ảnh;
+ Photo CMND: 01 bản.

2. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN

1.Đối tượng bồi dưỡng
Viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Trường tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng 240 tiết.
3. Kinh phí đào tạo: Liên hệ để biết thêm chi tiết
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học
5. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.

3. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CÔNG LẬP

1. Đối tượng bồi dưỡng
Nhân viên thiết bị, thí nghiệm làm việc trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập, bao gồm: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng 240 tiết. Trong đó:
+ Lý thuyết và thực hành: 212 tiết.
+ Ôn tập và kiểm tra: 12 tiết.
+ Tìm hiểu thực tế (tham quan, khảo sát, nghe báo cáo ngoại khóa), viết thu hoạch: 16 tiết.
3. Kinh phí đào tạo: Liên hệ để biết thêm chi tiết
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học

5. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.

4. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH DI SẢN VĂN HOÁ

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Di sản văn hóa, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Di sản viên.

Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Di sản viên.

2. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học
3. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.

5. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ CƠ SỞ (nhóm chức danh Phương pháp viên)

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Phương pháp viên hạng II:

Viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Phương pháp viên hạng II, có một trong các điều kiện sau:

a/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II.

b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Phương pháp viên hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên  hạng II để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II.

c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III có thời gian giữ chức danh Phương pháp viên hạng III hoặc tương đương đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh Phương pháp viên hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

- Phương pháp viên hạng III:

Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Văn hóa cơ sở, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Phương pháp viên hạng III, có một trong các điều kiện sau:

a/ Đang giữ chức danh Phương pháp viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III.

b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Phương pháp viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Phương pháp viên  hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III

c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng IV có thời gian giữ chức danh Phương pháp viên hạng  IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 03 (ba) năm đối với trình độ trung cấp.

2. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học
3. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4

6. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ CƠ SỞ (nhóm chức danh Hướng dẫn viên văn hoá)

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Hướng dẫn viên văn hoá hạng II:

Viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghiệp vụ Hướng dẫn viên văn hóa hạng II, có một trong các điều kiện sau:

a/ Đang giữ chức danh nghiệp vụ Hướng dẫn viên văn hóa hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng II.

b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Hướng dẫn viên văn hóa hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng II để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp  Hướng dẫn viên văn hóa hạng II.

c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng III và có thời gian giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III hoặc tương đương đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

- Hướng dẫn viên văn hoá hạng III:

Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Văn hóa cơ sở, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, có một trong các điều kiện sau:

a/ Đang giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III.

b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Hướng dẫn viên văn hóa hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp  Hướng dẫn viên văn hóa hạng III.

c/ Đang giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV và có thời gian công tác giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 03 (ba) năm đối với trình độ trung cấp.

2. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học
3. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.

6. CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Đối tượng

Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu được cấp chứng chỉ Tiếng Việt.

2. Đơn vị cấp chứng chỉ:Trường Đại học Khoa học

3. Hồ sơ đăng ký học gồm có:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (theo mẫu gửi kèm);

+ Bản sao Hộ chiếu và visa còn hạn.