Tin học

Đào tạo tin học ngắn hạn, tổ chức thi và cấp các chứng chỉ:

Tổ chức dạy, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo quy định.

Tổ chức học và luyện thi chứng chỉ MOS do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.

Tổ chức đào tạo tin học ngắn hạn cho sinh viên trong Trường và các đơn vị, cá nhân bên ngoài có nhu cầu.

Hợp tác với IIG trong việc cấp chứng chỉ MOS theo tiêu chuẩn Microsoft.