Điều kiện chung để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện chung để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
  2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  3. Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt;
  4. Không mắc bệnh truyền nhiễm;
  5. Đã tốt nghiệp chuyên ngành du lịch hoặc đã tham gia khóa học hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn và có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch theo đúng tiêu chuẩn của Tổng cục du lịch Việt Nam.

I. CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA PHÙ HỢP MỘT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:

- Đối với học viên tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH có Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

II. CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ PHÙ HỢP MỘT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:
- Đối với học viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch Ngoài ra muốn cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế phải có 1 trong những chứng chỉ sau:
- TOEFL 61 điểm IBT
- IELT 5.5 điểm trở lên
- APTIS 151
- TOEIC 650 điểm trở lên (Reading, Listening)
+ Speaking 160 điểm
+ Writing 150 điểm
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ trở lên.
- Bằng tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài trở lên.
- Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác.