Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện đợt tháng 3 năm 2024

Trường Đại học Khoa học phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện đợt tháng 3 năm 2024

Đăng ký trực tuyến tại http://bit.ly/don-dang-ky-hoc-ccd-thu-vien-vien