Tư vấn tâm lý

1. Đối tượng bồi dưỡng
Nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng 240 tiết. Trong đó:
3. Kinh phí đào tạo: liên hệ để biết thêm chi tiết
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học

5. Hồ sơ đăng ký học: 

  • Sơ yếu lý lịch tự thuật;
  • Phiếu đăng ký học (theo mẫu);
  • Bản photo công chức văn bằng đại học và sau đại học (nếu có);
  • Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức hiện đang giữ (nếu cần);
  • Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị (nếu có);
  • 2 ảnh 4x6

6.Hình thức nộp hồ sơ:

- Gửi trực tiếp qua được bưu điện: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Tầng 4 – Tòa nhà Hiệu bộ) Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên.

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://ttnnth.tnus.edu.vn (scan ảnh), nộp bản chính khi đến nhập học.

7.Điện thoại liên hệ:

  • Hotline: 02086.266.288