Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 13-10-2019

SBD Họ và tên Ngày sinh Kết quả
THKH1.01 Nguyễn Thái Bắc 14.08.1989 Đạt
THKH1.02 Lê Công Bằng 09.12.1993 Đạt
THKH1.03 Hoàng Thị Bầy 11.07.1998 Đạt
THKH1.04 Phùng Thị Ngọc Châm 29.11.1985 Đạt
THKH1.06 Tô Thị Chuyên 05.11.1998 Đạt
THKH1.07 Lù Seo Củi 03.09.1994 Đạt
THKH1.08 Chu Minh Đức 06.07.1970 Đạt
THKH1.09 Vy Việt Hà 20.06.1991 Đạt
THKH1.10 Nguyễn Mạnh Hải 08.10.1988 Đạt
THKH1.11 Tô Thanh Hiển 30.08.1983 Đạt
THKH1.13 Hà Quang Hiếu 01.10.1987 Đạt
THKH1.15 Trần Thanh Hưng 22.03.1984 Đạt
THKH1.16 Luân Thị Hướng 22.12.1993 Đạt
THKH1.17 Nguyễn Thị Huyền 19.04.1985 Đạt
THKH1.18 Nguyễn Thị Linh 12.05.1981 Đạt
THKH1.19 Nguyễn Như Long 12.08.1976 Đạt
THKH1.20 Chu Sỹ Lương 18.10.1968 Đạt
THKH1.21 Triệu Thị Mỹ 06.06.1997 Đạt
THKH1.22 Hà Thị Quỳnh Nga 14.03.1986 Đạt
THKH1.23 Phạm Tuấn Nguyên 16.10.1988 Đạt
THKH1.24 Hà Thị Nhẫn 16.04.1979 Đạt
THKH1.25 Sằm Văn Ninh 25.04.1987 Đạt
THKH1.26 Ngô Thị Nụ 15.06.1970 Đạt
THKH1.27 Tô Thị Nụ 01.01.1996 Đạt
THKH1.28 Dương Thị Phương 06.11.1982 Đạt
THKH1.29 La Thanh Sơn 22.09.1971 Đạt
THKH1.30 Nguyễn Thanh Sơn 14.02.1978 Đạt
THKH1.31 Phan Thị Tầm 01.02.1975 Đạt
THKH1.32 Đồng Thị Hồng Thắm 17.08.1998 Đạt
THKH1.33 Nông Thế Thắng 04.10.1984 Đạt
THKH1.34 Phạm Thị Thanh Thảo 24.04.1979 Đạt
THKH1.35 Đoàn Thị Thoa 04.07.1996 Đạt
THKH1.36 Vũ Thị Bích Thùy 10.08.1977 Đạt
THKH1.37 Lê Thị Thanh Thủy 18.09.1972 Đạt
THKH1.38 Triệu Thị Trang 09.09.1990 Đạt
THKH1.39 Tô Huyền Trang 16.01.1988 Đạt
THKH1.40 Trần Hồng Trang 10.11.1982 Đạt
THKH1.41 Nguyễn Khắc Tuyên 01.05.1980 Đạt
THKH1.42 Hoàng Thị Tuyến 10.12.1983 Đạt
THKH1.43 Nguyễn Thị Thu Uyên 05.03.1998 Đạt
THKH1.44 Vi Thị Yến 17.04.1994 Đạt
THKH1.45 Trương Thị Hoài Yến 13.03.1998 Đạt
THKH1.46 Phạm Thu Hoài 11.02.1995 Đạt
THKH1.49 Mai Ngọc Bính 30.01.1976 Đạt
THKH1.52 Nguyễn Đức Cảnh 04.04.1995 Đạt
THKH1.53 Vũ Thị Chiêm 30.03.1993 Đạt
THKH1.54 Nguyễn Tiến Cường 20.6.1987 Đạt
THKH1.57 Nguyễn Thanh Giang 15.02.1990 Đạt
THKH1.58 Lương Thị Thúy Giang 02.7.1978 Đạt
THKH1.59 Lý Thị Thu Hà 17.02.1983 Đạt
THKH1.60 Trần Thị Thanh Hà 29.03.1971 Đạt
THKH1.61 Vũ Thị Thu Hằng 03.02.1979 Đạt
THKH1.62 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 02.09.1993 Đạt
THKH1.63 Lý Hồng Hạnh 19.09.1989 Đạt
THKH1.64 Hoàng Thu Hiền 04.09..1974 Đạt
THKH1.65 Lê Thị Thu Hiền 05.08.1997 Đạt
THKH1.66 Lê Thị Huệ 17.10.1990 Đạt
THKH1.67 Thân Thị Hương 06.06.1991 Đạt
THKH1.69 Tô Thị Thu Hường 23.04.1988 Đạt
THKH1.70 Hà Thị Hường 26.10.1992 Đạt
THKH1.71 Trần Quốc Huy 09.01.1991 Đạt
THKH1.72 Đào Thị Thu Huyền 30.04.1998 Đạt
THKH1.73 Dương Thanh Huyền 01.11.1978 Đạt
THKH1.74 Nguyễn Thị Huyền 27.09.1992 Đạt
THKH1.76 Đỗ Thị Huyền 05.12.1983 Đạt
THKH1.77 Đinh Thị Huyền 15.12.1981 Đạt
THKH1.78 Nguyễn Văn Huynh 12.06.1988 Đạt
THKH1.79 Trương Thiện Kế 20.10.1966 Đạt
THKH1.80 Lục Quốc Khánh 27.01.1980 Đạt
THKH1.83 Nguyễn Đình Kỷ 09.02.1989 Đạt
THKH1.84 Ma Thị Thùy Linh 29.09.1998 Đạt
THKH1.85 Đặng Thùy Linh 02.10.1995 Đạt
THKH1.86 Nguyễn Thị Luyến 23.11.1987 Đạt
THKH1.87 Tô Văn Nam 23.11.1997 Đạt
THKH1.88 Bùi Văn Nam 01.02.1983 Đạt
THKH1.89 Đinh Thị Ngân 31.03.1999 Đạt
THKH1.91 Đinh Thị Nhàn 06.01.1984 Đạt
THKH1.92 Hoàng Thị Nhung 18.08.1996 Đạt
THKH1.93 Hoàng Thị Phấn 28.9.1966 Đạt
THKH1.94 Nguyễn Thị Quý 19.05.1987 Đạt
THKH1.95 Dương Thị Hương Quỳnh 11.11.1999 Đạt
THKH1.96 Trịnh Thị Sinh 05.11.1994 Đạt
THKH1.97 Đỗ Thanh Sơn 15.05.1971 Đạt
THKH1.98 Ma Văn Thành 9.7.1981 Đạt
THKH1.100 Trịnh Thị Kim Thiềng 16.04.1997 Đạt
THKH1.101 Vũ Thị Hồng Thịnh 09.02.1977 Đạt
THKH1.102 Đàm Thị Thọ 19.3.1974 Đạt
THKH1.103 Lê Thị Thơi 02.11.1989 Đạt
THKH1.104 Đoàn Văn Thông 26.07.1966 Đạt
THKH1.105 Phạm Thị Thư 1.10.1991 Đạt
THKH1.106 Dương Thị Thúy 01.08.1981 Đạt
THKH1.107 Cao Thanh Thủy 15.01.1972 Đạt
THKH1.109 Đinh Thị Thùy 24.4.1988 Đạt
THKH1.110 Lương Quốc Trung 22.10.1976 Đạt
THKH1.111 Lương Văn Trăng 16.11.1996 Đạt
THKH1.112 Nguyễn Thành Trung 23.4.1988 Đạt
THKH1.113 Phan Thanh Tùng 25.3.1990 Đạt
THKH1.114 Trần Lý Tưởng 02.02.1982 Đạt
THKH1.115 Nguyễn Đình Vinh 12.06.1989 Đạt
THKH1.116 Lê Tuấn Vũ 21.07.1997 Đạt
THKH1.117 Nguyễn Thị Vui 02.9.1983 Đạt
THKH1.118 Nguyễn Thị Oanh 22.04.1980 Đạt
THKH1.119 Mai Phương Chi 12.02.1980 Đạt
THKH1.120 Hoàng Thùy Dung 12.08.1986 Đạt
THKH1.121 Hà Kim Oanh 02.11.1984 Đạt
THKH1.122 Hoàng Thị Lam 05.01.1981 Đạt
THKH1.123 Hoàng Thị Diệp Trà 08.01.1981 Đạt
THKH1.124 Bàn Văn Nhất 22.08.1981 Đạt
THKH1.125 Đỗ Thị Hảo 15.02.1977 Đạt
THKH1.126 Trần Ngọc Thái 20.09.19677 Đạt
THKH1.127 Đao Văn Giang 12.07.1995 Đạt
THKH1.128 Hoàng Thị Son 03.08.1982 Đạt
THKH1.129 Ma Thị Hưởng 28.02.1991 Đạt
THKH1.130 Thào A Thái 07.05.1995 Đạt
THKH1.131 Phạm Thị Mai 14.12.1989 Đạt
THKH1.132 Hoàng Thị Thiết 30.07.1990 Đạt
THKH1.133 Nguyễn Anh Tuấn 01.07.1989 Đạt