Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt tháng 7 năm 2024

Trường Đại học Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt tháng 7 năm 2024

Link đăng ký trực tuyến và tải mẫu phiếu đăng ký tại địa chỉ:  https://bit.ly/dang-ky-du-thi-chung-chi-tieng-viet