Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Trường Đại học Khoa học đợt tháng 03/2021

Liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - P. Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên.

ĐT: 0983.820.295 - 0973.664.666 - 0973.383.826.

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: