Thông báo Tổ chức thi sát hạch CĐR Ngoại ngữ đối với SV hệ văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐHKH đợt tháng 3 năm 2023