Chứng chỉ ngoại ngữ ABC vẫn có giá trị sử dụng cho việc thi tuyển, thi thăng hạng công chức, viên chức

Hiện tại, việc đánh giá trình độ ngoại ngữ của các bộ, công chức, viên chức được căn cứ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 16/3/2014.

Trước đó, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Đến thời điểm hiện nay, các chứng chỉ ngoại ngữ cấp theo quy định tại Quyết định 177/QĐ-TCBT quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành vẫn có giá trị sử dụng cho việc thi tuyển, thi thăng hạng công chức, viên chức.

Căn cứ theo Công văn 3755/BGDĐT-GDTX và Công văn 6089/BGDĐT-GDTX thì việc quy đổi từ bằng ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT được hướng dẫn như sau:

- Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

- Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc,

- Trình độ C theo QĐ số 177 và trình độ B1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

- Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.

- Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.

- Trình độ C2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Ngày 30/08/2019, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) công bố thông báo số 937/QLCL-QLVBCC, thông báo danh sách những đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, có 49 đơn vị buộc phải dừng việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong đó, có 42 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ ABC). Cụ thể, có 4 trường ĐH, 1 trường CĐ, còn lại là các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên trực thuộc Sở GD-ĐT địa phương.

Như vậy, trừ các đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ ABC, thì các đơn vị được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ ABC vẫn được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ABC; Các chứng chỉ ngoại ngữ ABC này vẫn có giá trị sử dụng cho việc thi tuyển, thi thăng hạng công chức, viên chức.

 Chúng tôi xin khuyến nghị thay cho việc phải đi thi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức có thể lựa chọn còn đường khác đó là đi thi các chứng chỉ ngoại ngữ ABC.

Hoàng Xuân Tửu

nguồn: http://tranganh.edu.vn/