Các Chứng chỉ/chứng nhận

Dưới đây là các chứng chỉ mà Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Khoa học được phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ:

1. NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH (QUỐC TẾ/NỘI ĐỊA)

1. Đối tượng dự thi: Hướng dẫn viên du lịch nội địa và du lịch quốc tế cần được cấp thẻ. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng có nguyện vọng trở thành Hướng dẫn viên du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Sinh viên các trường trung cấp có nguyện vọng trở thành Hướng dẫn viên du lịch nội địa. Các đối tượng khác có nhu cầu.
2. Điều kiện dự thi: Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo
quy định hiện hành.
3. Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.
4. Hình thức thi và địa điểm:
4.1. Hình thức thi:
- Phần thi lý thuyết: Bài thi trắc nghiệm 75 phút; Bài thi tự luận 75 phút.
- Phần thi thực hành: 20 phút (vấn đáp, thuyết trình theo hình ảnh thực hành tour).
4.2. Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học-ĐHTN, P. Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.
5. Lệ phí ôn và dự thi: Liên hệ để biết thêm chi tiết
6. Hồ sơ dự thi gồm:
+ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu: 01 bản;
+ Bản sao y bằng tốt nghiệp cao nhất: 01 bản;
+ Ảnh thẻ cá nhân (cỡ 3 x 4, có ghi họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh): 02 ảnh;
+ Photo CMND: 01 bản.

2. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1.Đối tượng bồi dưỡng
Viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Trường tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng 240 tiết.
3. Kinh phí đào tạo: 2.500.000đ/01 khóa học.
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học
5. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.

3. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CÔNG LẬP

1. Đối tượng bồi dưỡng
Nhân viên thiết bị, thí nghiệm làm việc trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập, bao gồm: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng 240 tiết. Trong đó:
+ Lý thuyết và thực hành: 212 tiết.
+ Ôn tập và kiểm tra: 12 tiết.
+ Tìm hiểu thực tế (tham quan, khảo sát, nghe báo cáo ngoại khóa), viết thu hoạch: 16 tiết.
3. Kinh phí đào tạo: 2.500.000đ/01 khóa học.
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học

5. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.

4. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG

1. Đối tượng bồi dưỡng
Viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, bao gồm: trường mầm non; trường mẫu giáo; nhà trẻ; trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.
2. Thời lượng chương trình
Tổng thời lượng bồi dưỡng gồm 121 tiết lý thuyết, 89 tiết thực hành và tự học.
3. Kinh phí đào tạo: 2.500.000đ/01 khóa học.
4. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học
5. Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có công chứng; Bản sao Giấy khai sinh; 04 ảnh 3 x 4.